دسته‌ها
اخبار

دیپ کنگر فرنگی Jalapeño پخته – دستور العمل های فصلی سالم


جلوتر

این دیپ را در ظرف پخت ریخته و سپس تا یک روز قبل در یخچال قرار دهید. طبق دستور پخت کنید تا دم بکشد.

گرم ، مجدد

با سرد شدن این دیپ، رنگ آن کمتر و قابل پخش شدن است. به راحتی می توان آن را در فر قرار داد تا دوباره گرم شود. همچنین می‌تو،د باقیمانده‌های یخچال را در مایکروویو گرم کنید، هر بار یک وعده در بشقاب یا کاسه مخصوص مایکروویو به مدت 45 ث،ه گرم کنید.


منبع: https://www.healthyseasonalrecipes.com/baked-jalapeno-artic،ke-dip/